Tops /Kardband Handmålade

20130718-P7184321 - Kopia

Jag har oftast ett litet lager med fantastiska färgade topsflätor som man kan få köpa. Bluefaced Leicester, Polwarth och Merino med eller utan inblandning av silke. Priset ligger runt 200 kr/hg.

Jag färgar gärna på beställning också!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bulk Email Sender